Informacja o zebraniu z Przedstawicielami Służby Geodezyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego- Zachodniego

udostępnij

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zebraniu dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Stanisławów w Gminie Stare Babice.

Zebranie odbędzie się dnia 14.04.2023 roku o godzinie 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828.

Cel spotkania: przedstawienie zakresu prac w ramach modernizacji, harmonogram prac terenowych, prawa i obowiązki wynikające z przeprowadzenia owych prac.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Służby Geodezyjnej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

 Pełna treść zawiadomienia dostępna jest tutaj.