Informacja Urzędu o zawarciu umowy na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. została podpisana umowa dotacji nr 1643/23/OZ/DA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Babice w 2023r.”

Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Marka Ryszkę.

Gmina Stare Babice co roku ubiega się o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W tym roku kwota przyznanej dotacji wynosi 11.510,06 zł. W ramach zadania przewiduje się zebrać i unieszkodliwić 66,91 Mg uciążliwych dla ludzi i środowiska materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Dotacja została przyznana w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.