Wymiana tablic z nazwami ulic na terenie gminy Stare Babice

udostępnij

W związku postami publikowanymi w mediach społecznościowych dotyczących tablic z nazwami ulic    na terenie naszej Gminy chcielibyśmy poinformować, że tablice wymieniane są sukcesywnie przez wykonawcę wyłonionego w ramach postępowania na dostawę, montaż i konserwacje oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie gminy Stare Babice w 2023 r.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej dokonali przeglądu i spisu przedmiotowych tablic na terenie całej gminy uwzględniając zarówno tablice nieczytelne, z błędami  jak i uszkodzone czy też brakujące.

W 4 kwartale 2022 roku wykonawca w ramach ubiegłorocznej umowy wymienił około 100 sztuk tablic na terenie całej gminy, które były na stanie Referatu Gospodarki Komunalnej. Pozostałe zakwalifikowane do wymiany (ponad 300 sztuk) zostały zamówione z tegorocznego budżetu Referatu Gospodarki Komunalnej i są obecnie wymieniane przez wykonawcę. Zmiana czcionki spowodowana została zgłoszeniami mieszkańców na słabą czytelność starych tablic – nowa czcionka została pogrubiona- a nowe tablice zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców ulic, na których doszło już do ich wymiany.

Tablice publikowane w postach zakwalifikowane są do wymiany, a niektóre z nich usytuowane są przy drogach gminnych od kilku lat, więc z jednej strony dziwi, że dopiero teraz budzą takie poruszenie, a z drugiej domniemamy, że mieszkańcy widząc nowe wymienione tablice przy innych ulicach zwracają uwagę na tablice w swojej najbliższej okolicy, które jeszcze nie zostały wymienione. Wobec powyższego prosimy mieszkańców o odrobinę cierpliwości- tablice z nazwami ulic zostaną wymienione na terenie całej gminy Stare Babice. W przypadku ewentualnych spostrzeżeń dotyczących stanu oznakowania drogowego na terenie gminy prosimy o zgłoszenia do Referatu Gospodarki Komunalnej telefonicznie: 22 730 80 01 bądź mailowo: rgk@stare-babice.pl.