Informacje na temat ul. Reymonta

udostępnij

Gmina Stare Babice otrzymała od wykonawcy projekt budowlany branży drogowej przebudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew. Ponadto została uzyskana pozytywna opinia dotycząca geometrii drogi. Dodatkowo został uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu. Powyższa dokumentacja wykonana została w ramach funduszu sołeckiego. W chwili obecnej trwają kolejne prace projektowe niezbędne do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych.