Informacje w sprawie przebudowy ul. Pohulanka

udostępnij

Przebudowa ulicy Pohulanka rozpoczęła się w lipcu 2020 roku po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji wydanego 10 grudnia 2019 roku przez Starostę Warszawskiego Zachodniego (nr 543/2019). Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony na 15 grudnia 2020 r.

 

Tuż po rozpoczęciu prac okazało się, że poziom zaprojektowanej drogi oraz nowo wybudowanych domów jest niezgodny, przez co, konieczne było wykonanie zmian. Ułożone dotychczas krawężniki zostały rozebrane, a projektant wprowadził do projektu zmiany dotyczące wysokości drogi i chodników. Spowodowało to czasowe wstrzymanie prac drogowych.

 

Wykonawca wykonał kanalizację deszczową – zamontował wpusty uliczne i zgłosił wykonane prace do odbioru. Podczas odbioru stwierdzono, że z powodu kolizji wpustów z krawężnikami, wpusty uliczne nie będą właściwie spełniać swojej funkcji. Projektant zaproponował przesunięcie kanalizacji w stronę środka jezdni, jednak na takie rozwiązanie nie została wydana zgoda. W celu uniknięcia ponownego rozkopania drogi podjęto decyzję o wymianie wpustów. Rozbieżność w dokumentacjach projektowych spowodowała przedłużenie się w czasie całej inwestycji.

 

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy prace zostaną wznowione w drugiej połowie lutego 2021 r.