Inwestycje deweloperów w zgodzie ze strategią rozwoju gminy

udostępnij

W związku z doniesieniami medialnymi, jakoby Gmina Stare Babice utrudniała procesy inwestycyjne deweloperów na naszym terenie, chcielibyśmy przedstawić jasne stanowisko Urzędu Gminy w tej sprawie.

Bardzo zależy nam na rozwojowych inwestycjach w naszej gminie. Musimy jednak pamiętać, że muszą one być dobrze przemyślane i wpisywać się w naszą strategię rozwoju. Jednocześnie nie mogą tworzyć jakichkolwiek uciążliwości i obciążeń dla dotychczasowych mieszkańców.

Gmina Stare Babice to gmina wiejska położona tuż za zachodnią granicą Warszawy, jednocześnie na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej i Kampinoskiego Parku Narodowego. Taka lokalizacja zobowiązuje nas do szczególnej troski o dobro mieszkańców, zasobów przyrodniczych i dbałości o zrównoważony rozwój.

Nigdy żaden przedstawiciel Gminy nie gwarantował konkretnemu inwestorowi, że prace planistyczne dotyczące określonego terenu zapewnią realizację danego przedsięwzięcia. Jesteśmy otwarci na wszystkich potencjalnych inwestorów i staramy się wdrażać rozwiązania uniwersalne, które dadzą szansę różnym podmiotom zainteresowanym konkretnym obszarem. Kształtowanie planu zagospodarowania przestrzennego jest procesem, który musi uwzględniać szereg czynników i aspektów społecznych, a przez to nie może być dostosowany do oczekiwań jednego inwestora. Polityka budżetowa Gminy Stare Babice nie jest zdeterminowana zyskami, jakie można osiągnąć z wyprzedaży jej majątku, zmianami przeznaczenia terenu czy też uległości wobec deweloperów. Naszym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszego komfortu życia jej mieszkańców i realizacja ustawowych zadań publicznych. Gmina to nie przedsiębiorstwo, gdzie zyski są najważniejsze. Dla nas najważniejsi są mieszkańcy, którzy obecnie tworzą wspólnotę samorządową.

Ład przestrzenny należy do priorytetowych zadań, jednak podejmując decyzje planistyczne należy przede wszystkim dostrzec człowieka, który w przyszłości będzie mieszkał lub przebywał na tym terenie. Najważniejsze jest, by zapewnić rodzinom, które się do nas sprowadzą zabezpieczenie niezbędnych potrzeb. Chodzi tu o zagwarantowanie dostaw wody, odbiór odpadów, sprawną komunikację oraz miejsca w szkołach i przedszkolach, które otoczą opieką i umożliwią naukę dzieciom tutaj zamieszkałym. Zadaniem gminy jest nie tylko planować, ale równocześnie zabezpieczać – wynikające z tych planów – zbiorowe potrzeby społeczności. Na tym właśnie polega zrównoważony rozwój gminy. W aspekcie społecznym, ekologicznym i budżetowym.