Konkurs KRUS dla dzieci na rymowankę

udostępnij

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy – do pobrania na stronie KRUS) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
OR KRUS w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie: warszawa@krus.gov.pl

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.krus.gov.pl