„Jak przeciwdziałać chorobie Alzheimera” wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

udostępnij

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład „Jak przeciwdziałać chorobie Alzheimera”, który odbędzie się 16 listopada o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice Rynek 21.
Prelekcję wygłosi Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Alzheimera Zbigniew Tomczak,  zapozna słuchaczy z pomocą psychologiczną i edukacyjną organizowaną dla chorych i ich opiekunów, a także z innowacyjnymi metodami leczenia, bez leków psychotropowych. Zbigniew Tomczak prowadzi wykłady i popularyzuje wiedzę o chorobie, którą dodatkowo dobrze zna, z powodu opiekowania się chorą żoną. Współpracuje z Sejmową Komisją Polityki Senioralnej, N.F.Z., MRP i PS, Rzecznikiem Praw Pacjenta. Jest członkiem Forum Organizacji Pacjentów przy NFZ oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Stowarzyszenie współpracuje z europejską Alzhaimer Europe i Światową Alzheimer’s Disease International.