Woda oligoceńska w babickich kranach – nowe ujęcie

udostępnij

Dziś o godzinie 10 uroczyście odkręcono zawór nowego ujęcia wody dla gminy Stare Babice. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z Prezesem Zarządu GPK Eko-Babice Sp. z o.o. Marcinem Łasińskim uruchomili nowe ujęcie wody z najgłębszego tego typu odwiertu na Mazowszu.

Z głębokości 295 metrów popłynęła krystalicznie czysta woda trzeciorzędowa choć dla wielu bliższe będzie określenie woda oligoceńska.
Ujęcie o maksymalnej wydajności 50 metrów sześciennych na godzinę zdecydowanie poprawi parametry wody w babickim wodociągu. W pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach woda z nowego ujęcia jest mieszana z wodą z ujęcia czwartorzędowego w proporcji 1:1. Taka mieszanka zdecydowanie obniży twardość wody i zmniejszy zawartość związków manganu i żelaza.
Pozytywne skutki zasilenia sieci wodą oligoceńską powinny być odczuwalne dla mieszkańców w ciągu kilku dni.