Kolejne dofinansowania dla Gminy Stare Babice!

udostępnij

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych, tym razem są to promesy dla trzech inwestycji w Gminie Stare Babice:

  • budowa drogi gminnej 1KDL, dofinansowanie w wysokości 2 479 420.04 zł – odcinek drogi bez nazwy (droga oznaczona jako 1KDL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) od ul. Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Topolową do ul. Granitowej (dawniej oznaczona jako 3KDL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), długość budowanego odcinka około 400 m, 
  • budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Borzęcinie Dużym, dofinansowanie wysokości 1 258 000 zł – plac zabaw na potrzeby nowo budowanego Przedszkola w Borzęcinie Dużym, zadanie obejmujące m.in. zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, powierzchnia placu zabaw około 400 m2, 
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś, dofinansowanie w wysokości 3 688 896,07 zł – budowa przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Remiszewskiego, Pustoła, Błońskiej, Pilcha i Jarzębskiego na terenie sołectwa Zielonki Wieś oraz doprojektowanie i wybudowanie brakujących odejść kanalizacyjnych do granic posesji w ww. ulicach.

Nie zwalniamy tempa, przed nami kolejne rozstrzygnięcia i nabory.