Kolejne edycje realizacji programów pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

udostępnij

Gmina Stare Babice w 2023 roku przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. Opieka wytchnieniowa”, który będzie realizowany w naszej gminie po raz czwarty oraz Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który będzie realizowany po raz drugi.

Osoby zainteresowane świadczeniem ww. usług prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Rynek 21 (pierwsze piętro, pok. nr 12) w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 15.00
lub kontakt telefoniczny – nr tel.: 22 722 90 11 wew. 230
adres e-mail: gops@stare-babice.pl

do dnia 17 kwietnia 2023 roku do godz. 17.00

Szczegółowe informacje tutaj.