Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

udostępnij

BORG.0012.4.1.2023

Stare Babice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

          

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice
przy ul. Południowej 2b w Zielonkach Parceli

Temat posiedzenia:

Kontrola wykorzystania środków finansowych za 2022 rok przez Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji Stare Babice z siedzibą w Zielonkach Parceli przy ul. Południowej 2b.

 

                                                                                                                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI   

    Dorota Zwolińska

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji.