Kolejny etap prac na ul. Ekologicznej

udostępnij

W ostatnich dniach na ul. Ekologicznej przeprowadzono frezowanie i wykonano stabilizację cementem gruntu w korycie oraz zrobiono pierwszą warstwę podbudowy z kruszywa.

O dalszych postępach prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.