Komunikat w sprawie e-rekrutacji do placówek oświatowych

udostępnij

Szanowni Państwo,

Rekrutacja nie zostaje przerwana i trwa nadal:

 • wniosek można nadal składać z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • każdy wniosek  jest weryfikowany w systemie. W razie braku kompletności dokumentów, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie pod podane przez Państwa na poczet rekrutacji numery telefonów,
 • można także donieść dokumenty w wersji papierowej do placówek, w których zostały wyznaczone miejsca do umieszczania wniosków:
 1. ZSP Borzecin – wejście główne do szkoły, skrzynka;
 2. SP Stare Babice – wejście główne, wrzutnia na listy;
 3. SP Koczargi – wejście główne skrzynka;
 4. SP Zielonki Parcela – wejście główne – przedsionek, skrzynka,
 5. Przedszkole Blizne Jasińskiego – przedsionek, skrzynka na wnioski,
 6. Przedszkole Stare Babice – przedsionek, skrzynka na wnioski.
 • Przedszkole Słoneczny Domek – tylko po umówieniu telefonicznym, nr tel. 509794456,
 • Przedszkole Niepubliczne Jeżyk – skrzynka pocztowa i informacja telefoniczna o złożeniu wniosku nr tel. 692438111.

W pozostałych  placówkach niepublicznych w sprawie składania wniosków informacje udzielane są telefonicznie:

 • Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Ołówek nr tel. 506 671 924,
 • Przedszkole Wesoły Brzdąc nr tel. 511 062 933,
 • Niepubliczne Przedszkole  Zielona Akademia nr tel. 506014317.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkół i przedszkoli uprzejmie informujemy, że w placówkach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, petentami, zachowanie odpowiedniego 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, dezynfekcja.

Rodzice/ Opiekuni prawni, będą też mogli  wnioski  (po wydrukowaniu) dostarczać
do placówek oświatowych po 25 marca 2020 r.  O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie: https://stare-babice.pl/rekrutacja-2020-2021/.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo w placówkach oświatowych. W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia
z zakładu pracy.