Komunikat w sprawie utrudnień komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej 580 – ul. Warszawska

udostępnij

Szanowni Państwo,

po weekendzie majowym wszyscy doświadczamy zwiększonych utrudnień komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej 580 – ul. Warszawska. Ten stan wynika z podjętych przez władze sąsiednich samorządów decyzji dotyczących prac modernizacyjnych na swoich drogach bez uzgodnienia z samorządem naszej Gminy i skoordynowania z rozpoczętymi już pracami drogowymi w sąsiednich gminach. M.st. Warszawa przebudowuje ul. Lazurową odcinek od ul. Górczewskiej do trasy S8. Natomiast w gm. Ożarów Mazowiecki jest remontowana ul. Sochaczewska wraz z budową ronda w ciągu ulicy Poniatowskiego. Prace budowlane pociągnęły za sobą zamknięcie niektórych odcinków dróg, strategicznych dla gmin podwarszawskich. Cały ruch pojazdów skumulował się na i tak już przeciążonej ul. Warszawskiej. Przebudowa ulicy Lazurowej na Bemowie, wytyczenie objazdu przez węzeł Blizne, spotęgowała problem przez tworzący się na ulicy Warszawskiej zator tuż przy wjeździe do Warszawy.

 

Wydłużenie czasu dojazdów do pracy czy szkoły szczególnie w  okresie matur, spowodowało zrozumiałe dla nas napięcie i uzasadnione negatywne emocje Mieszkańców. Brak uzgodnienia przebudowy ulicy Lazurowej i skoordynowania jej z harmonogramem innych toczących się w rejonie inwestycji wpłynęło radykalnie na przeciążenie komunikacyjne oraz pogorszenie płynności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Naszej Gminy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka zwrócił się zarówno do Zarządu Dróg Powiatowych oraz do Zarządu Transportu Miejskiego o monitorowanie sytuacji w zakresie komunikacji autobusowej oraz podjęcie działań w celu poprawy płynności ruchu drogowego. Ponadto skierowano pismo do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji Powiatowej o monitorowanie bezpieczeństwa, szczególnie na węźle Blizne – S8. Władze Gminy nie pozostaną obojętne utrudnieniom – sytuacja będzie stale monitorowana a Państwo informowani o każdym etapie ustaleń.

Szanowni Mieszkańcy, pomimo podjętych remontów nie naprawimy w przeciągu roku lub dwóch wieloletnich zaniedbań w zakresie tworzenia nowej, ponadregionalnej  infrastruktury drogowej. Niestety musimy wszyscy zmierzyć się z konsekwencjami kilkunastoletnich zaniedbań w tym zakresie.  Zabiegi Wójta dotyczące budowy połączenia komunikacyjnego z Warszawą, tzw. Warszawskiej – BIS, czyli drogi z wydzielonym bus – pasem, mającej rozładować korki na drodze wojewódzkiej nr 580 zostały podjęte. Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umów pomiędzy samorządami oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Na temat inwestycji Warszawska – BIS pisaliśmy już wielokrotnie na naszej stronie internetowej: https://stare-babice.pl/warszawska-bis/s=&sq=warszawska+bis