Komunikat

udostępnij

W dniu 23 lipca wykonując obowiązek wynikający z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Wójt Gminy Stare Babice złożył  do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnionego w związku z pełnioną działalnością publiczną Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice.

Przedmiotem zawiadomienia jest podejrzenie nieuprawnionej zmiany uzasadnienia uchwały
nr XXXV/360/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. „w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2020”.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie i tylko ona udziela informacji na temat tej sprawy.