Konkurs ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2020 r.

udostępnij

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację „Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” w 2020 r.

Oferty można składać do 3 września 2020 r. do godziny 16:00. 

Załączniki:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór umowy

Oferta wykonawcy