Konkurs ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”

udostępnij

Gmina Stare Babice  w 2023 roku kolejny raz będzie realizować „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2023 roku oraz ogłoszeniem, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

W załączeniu dokumenty dot. przedmiotowego konkursu ofert:

  1. Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2023 roku
  2. Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o konkursie ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2023 roku
  3. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Oferentem na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2023 roku
  4. Oferta
  5. Uchwała nr XXVII/283/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w latach 2021-2025
  6. Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babicew latach 2021-2025