Konkurs plastyczny „Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii”

udostępnij

Miasto stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zapraszają uczniów klas 1-3 szkół podstawowych (z obszaru metropolii warszawskiej) i ich pedagogów do udziału w konkursie, którego celem jest zobrazowanie 18-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści płynących z członkostwa w UE, podkreślenie wspólnych wartości oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków.
Okazja jest wyjątkowa, bo 1 maja br. mija dokładnie 18 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez klasę, pod opieką nauczyciela, plakatu (format A1) ilustrującego jak bardzo zmieniło się otoczenie w ciągu naszej 18-letniej obecności w Unii Europejskiej. Mile widziane wskazanie (na plakacie) zmian, jakie zaszły w miejscu zamieszkania dzieci dzięki projektom dofinansowywanym ze środków UE. Plakat ma być ilustracją tego jak dzieci cieszą się z bycia Europejczykami.
Na klasy, które stworzą najlepsze plakaty czekają atrakcyjne wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Parku Rozrywki Majaland w Góraszce oraz warsztaty w SOWA – Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w Piasecznie. Czekają też nagrody dla nauczycieli.

Prace, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
PKiN, Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, XIX piętro, pokój 1912
z tytułem wiadomości Konkurs „Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii” w terminie do 31 maja 2022 roku.

Praca można dostarczyć również osobiście na wskazany wyżej adres od pon. do pt. w godz. 9:00 – 15:00.
Komplet informacji, w tym Regulamin konkursu można znaleźć tu: KONKURS PLASTYCZNY

 

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować telefonicznie pod nr: (22) 443 02 26 lub pocztą elektroniczną na adres: europa@um.warszawa.pl