Konkurs Ekocyrkularni

udostępnij

I edycja konkursu „popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”

Czym jest gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna to model gospodarczy, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Gospodarka polska i światowa funkcjonuje
w oparciu o model liniowy, co w przypadku konsumpcji zasobów w skrócie opisuje zasada “weź, zużyj, wyrzuć”. Przedsiębiorstwa wydobywają surowce naturalne, a to co z nich wyprodukują sprzedają konsumentom, którzy po okresie przydatności pozbywają się ich generując śmieci. W efekcie funkcjonowania takiego modelu nasze zasoby naturalne się kurczą, a ilość wytwarzanych przez nas odpadów rośnie. Na skutek nadmiernej eksploatacji zasobów i przesadnego konsumpcjonizmu powstają ogromne ilości odpadów przez co nieustannie rodzą się problemy z ich zagospodarowaniem. Niejednokrotne powstają odpady, których z uwagi na skomplikowany skład chemiczny nie da się zagospodarować
w sposób inny niż unieszkodliwienie, tracąc przy tym nieodwracalnie cenne zasoby. Wszystko to powoduje wzmożone zapotrzebowanie na energię oraz jest przyczyną nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

Zastosowanie procesów cyrkularnych w produkcji oraz życiu codziennym pomoże stworzyć zasobooszczędną, zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę, a wprowadzenie zmian w zakresie GOZ, nie tylko posłuży naszemu środowisku naturalnemu, ale również przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

Konkurs skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Rozpoczęcie naboru w konkursie: 10.09.2022r
Zakończenie naboru w konkursie: 10.11.2022r

Regulamin konkursu
Podstawowe informacje na temat gospodarki cyrkularnej
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: https://bip.mazovia.pl/pl/konkursy/konkurs-popularyzujacy-wiedze-o-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-ekocyrkularni.html