Zamknięcie ulicy Klonowej

udostępnij

Wykonawca Rozbudowy ul. Klonowej zawiadamia o planowanym zamknięciu ul. Klonowej w związku z rozpoczęciem wykonania konstrukcji jezdni głównej ul. Klonowej (roboty ziemne – wykop oraz niższe w-wy konstrukcyjne). Planowany termin rozpoczęcia prac to 24.08 na odcinku od km 0+700 (na wys posesji 38) do km 0+800 (posesja 35) i prowadzone będą odcinkami około 100m w kierunku ul. Akacjowej z zamknięciem danego odcinka na 2 dni.