Konwent Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych

udostępnij

Dnia 10 lutego 2023 roku w miejscowości Lipsko odbył się pierwszy Konwent Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych. Celem konwentu było wypracowanie wspólnego stanowiska do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o wytyczne w zakresie interpretacji zapisów programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” dotyczących funkcjonowania placówek. Podczas Konwentu określono i sformułowano podstawowe problemy organizacyjno-prawne, dotyczące funkcjonowania COM, wymieniono doświadczenia w zakresie dotychczasowego funkcjonowania i współpracy z urzędami Wojewódzkimi, określono i sprecyzowano pytania do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczących funkcjonowania COM.

Podczas Konwentu Gminę Stare Babice reprezentował Wójt Sławomir Sumka.

Wydarzenie to zostało objęte Patronatami Honorowymi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.