Kredyty preferencyjne dla rolników z ARiMR

udostępnij

Od 8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępnione zostały współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych
• limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł
• środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
• środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów

Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej
• limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł
• środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów

O kredyty można ubiegać się m. in. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., Regionalnych Bankach Spółdzielczych, BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

 

Szczegółowe informacje

Warunki udzielania kredytów