Wykaz nieruchomości gminnej  przeznaczonej  do zamiany

udostępnij

Załącznik  do zarządzenia  nr   30 /2021  Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

 

Wykaz nieruchomości gminnej  przeznaczonej  do zamiany

 

Lp. Oznaczenie  nieruchomości wg  księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości Cenna nieruchomości brutto [ zł] Forma zbycia Uwagi
1.  

 

 

Działka nr 593/7  położona we wsi Borzęcin Duży objęta księgą wieczystą WA1P/00061733/9

 

 

 

0,0223 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  Rady Gminy Stare Babice  nr VIII/55/11 z dnia 30.06.2011 r.  nieruchomość będąca przedmiotem zamiany położna jest na terenie zabudowy  mieszkaniowo-usługowej (symbol MU). Nieruchomość  została wydzielona celem dokonania zamiany gruntów z nieruchomością sąsiednią na polepszenie  warunków geometrycznych  działki gminnej  przeznaczonej na inne cele publiczne.  

Określona na podstawie operatu szacunkowego

 

27 060,00 zł

Zamiana za działkę nr ew. 593/6                o pow. 0,0223 ha położoną we wsi  Borzęcin Duży.

Działka  położona jest na terenie zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  (symbol MU).

Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym wynosi 22 000 zł.

 

 

 

Zamiana nieruchomości następuje z dopłatą w wysokości 5060 zł na rzecz Gminy Stare Babice.