LIII sesja Rady Gminy

udostępnij

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Pana Henryka Kuncewicza informuję, że LIII sesja Rady Gminy odbędzie się w czwartek 17 listopada 2022 r. o godz. 13:30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Babice Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice.
  4. Zakończenie obrad.