Malowanie oznakowania na ul. Lutosławskiego

udostępnij

W dniu 26.05.2021 r. planowane jest rozpoczęcie wykonania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na ul. Lutosławskiego w Klaudynie.

W związku z tym możliwe jest powstawanie utrudnień komunikacyjnych.

W przypadku  niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac termin może ulec zmianie.