Spotkanie z radnymi w terenie

udostępnij

W czwartek 20 maja br.  z inicjatywy Zastępcy Wójta Gminy Stare Babice, odbyło się spotkanie w terenie z radnymi, w spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

W trakcie spotkania omówiono plany budowy targowiska „Mój Rynek” i przedszkola z funkcją senioralną w miejscowości Borzęcin Duży.

Na spotkanie zaproszono wszystkich radnych, informując ich jednocześnie, że dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w tym spotkaniu zostanie zaproponowany inny termin.
W czwartkowym spotkaniu wzięli udział: Pani Lucyna Skrzeczkowska radna ze Starych Babice, Pani Jadwiga Wasiak radna z Wojcieszyna, Pan Dariusz Sobczak radny z Janowa i Kwirynowa.
Spotkanie z radnymi odbyło się w terenie, aby na miejscu zaprezentować położenie,  wielkość i potencjał obu nieruchomości pod planowane inwestycje, gdyż to od ostatecznej decyzji Rady Gminy uzależniona jest realizacja tych przedsięwzięć. 

Na początku czerwca planowane jest drugie spotkanie w tej sprawie, dla radnych, którzy nie mogli wziąć w nim udziału w pierwszym terminie.