Maseczka dla Mieszkańca koniec akcji

udostępnij

Szanowni Państwo,

Informujemy, że akcja „Maseczka dla Mieszkańca” Gminy Stare Babice została zakończona.

W ciągu 1,5 tygodnia wręczyliśmy Państwu blisko 20 000 maseczek zaopatrując całą naszą gminę. Maseczki wielokrotnego użytku były dystrybuowane zgodnie z ilością domowników, którą zadeklarowali Państwo w systemie odbioru odpadów. Jeśli u kogoś z Państwa wystąpiły nieścisłości w ilości otrzymanych sztuk to prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na adres rks@stare-babice.pl wraz z podaniem adresu nieruchomości, liczby otrzymanych maseczek i liczby zadeklarowanych osób, sprawdzimy z jakiego powodu wystąpiła rozbieżność.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję zamówienia, pakowania i dystrybucji maseczek.  

W szczególności:

  • Sołtysom, Radnym i Mieszkańcom zaangażowanym w roznoszenie maseczek,
  • Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym za pomoc w kolportażu maseczek na terenie części Borzęcina Małego,
  • Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach za doręczenie maseczek mieszkańcom Klaudyna oraz pomoc w roznoszeniu na terenie Starych Babic i Koczarg Nowych Bugaj,
  • Strażnikom Gminnym za dowożenie kolejnych partii dostaw,
  • Paniom z Przedszkola w Starych Babicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach za uczestnictwo w akcji pakowania maseczek,
  • Pracownikom urzędu gminy za uczestnictwo w akcji pakowania – często po godzinach pracy urzędu,
  • Drukarni Jantar za darmowe wydrukowanie ulotek, które były doczepione do maseczek.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrywania ust oraz nosa od 16.04.2020 r.