Monitoring sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice

udostępnij

„Szanowni Mieszkańcy,

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice”. Inwestycja polega na wybudowaniu na istniejącej infrastrukturze wodociągowej 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie całej Gminy Stare Babice. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Spółka wdroży efektywne kosztowo rozwiązanie związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczeniu liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. System monitoringu sieci wodociągowej umożliwi służbom eksploatacyjnym kontrolę parametrów pracy systemu dystrybucji wody, w tym detekcję wycieków oraz oszacowanie strat wody w poszczególnych rejonach Gminy.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiąże się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymania dostaw wody o charakterze lokalnym (strefowym). Spółka dokłada wszelkich starań, aby włączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy. Będziemy każdorazowo informować Państwa o planowanych, lokalnych włączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

Planowany termin zakończenia inwestycji – II kwartał 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do mieszkańców Gminy z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość.

Za utrudnienia przepraszamy”