Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040.

                                                      

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                                   Remigiusz FIJOŁEK