Montaż kamer w Bliznem Łaszczyńskiego

udostępnij

Jednym z zadań zrealizowanych w tym roku przez sołectwo Blizne Łaszczyńskiego, w ramach środków funduszu sołeckiego, był zakup i montaż kamery ulicznej.  Montaż kamery podyktowany był poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie sołectwa. Kamera została zamontowana na ul. Fortowej.

Zadanie pn.: „Montaż kamer ulicznych w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.