Montaż wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów”

udostępnij

Mieszkańcy, którzy korzystają z usług komunikacji zbiorowej w miejscowości Stanisławów mogą już się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pod wiatą przystankową. Wiata została zamontowana na peronie autobusowym przy ul. Spacerowej. Ochroni ona podróżujących od deszczu, śniegu czy wiatru. Teren pod wiatą został utwardzony kostką brukową.

Wydatek poniesiono ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zadanie pn.: „Montaż wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów” ” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”