Radni odrzucili ważne zmiany budżetowe

udostępnij

Na wczorajszej XXXIX sesji Rady Gminy Stare Babice radni odrzucili następujące projekty uchwał:

– w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok,

– w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.

Projekty Uchwał zostały odrzucone głosami radnych Klubu Łączy Nas Gmina: Leszka Poborczyka,  Ewy Kawczyńskiej,  Krzysztofa Szuby, Henryka Kuncewicza, Radosława Karpińskiego, Doroty Zwolińskiej, Kazimierza Lade, Pawła Karczmarka oraz radnego Remigiusza Fijołka. Odrzucenie uchwał budżetowych, nie zostało poprzedzone żadną dyskusją na temat proponowanych zmian, ani na wcześniejszej komisji, ani przed głosowaniem.

Zagorzała dyskusja i wątpliwości radnych, którzy odrzucili zmiany, wybrzmiały dopiero po głosowaniu.

Nieuchwalenie proponowanych zmian powoduje całkowity brak możliwości realizacji w 2021 r. szeregu zadań, są to m.in.:

 • realizacja hali pneumatycznej na boisku do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym,
 • wydatki związane z zimowym utrzymaniem przystanków,
 • pokrycie kosztów ubezpieczeń w OSP Stare Babice,
 • wypłacenie dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
 • wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
 • wydatki na zakup energii, gazu i wody w przedszkolach,
 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 • wydatki z przeznaczeniem na realizację potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zabezpieczenie środków na zasiłki celowe w postaci opału,
 • dotacja dla Domu Kultury na organizację „Mikołajek” i kiermaszu świątecznego,
 • projekty dróg gminnych: Reymonta, Ogrodowej, Krzyżanowskiego, Rekreacyjnej, Rycerskiej, Lwowskiej, Królewicza Jakuba, przebudowy ul. Sportowej (wraz z chodnikiem oraz ciągiem pieszorowerowym) na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry,
 • zmiany dotyczące funduszy sołeckich na rok 2021, o które wnioskowali sołtysi.

 

Zachęcamy do obejrzenia XXXIX sesji Rady Gminy: https://radni.tv/transmisja/?id=645