Nagrody „Babinicz” wręczone!

udostępnij

26 czerwca podczas koncertu  Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagrody „Babinicz 2020” i „Babinicz 2021”.

„Babinicz”, to najbardziej prestiżowa nagroda w gminie Stare Babice. Otrzymują ją osoby, które swoją postawą i działalnością zasłużyły na najwyższe uznanie i szacunek, które podejmowały cenne dla społeczności lokalnej inicjatywy i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami dla wspólnoty samorządowej. Nazwa statuetki „Babinicz” została nadana przez Radę Gminy Stare Babice.

Uchwałą Nr XLV/495/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice Rada Gminy postanowiła wyróżnić Panią Wandę Śladowską nagrodą „Babinicz 2020” i Pana Zbigniewa Załęskiego nagrodą „Babinicz 2021” za szczególne zasługi dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice.

„Babinicz 2020” Pani Wanda Śladowska – to człowiek o Wielkim Sercu i niezwykłej osobowości. Osoba niezwykle zaangażowana w niesienie pomocy innym, sumienna, odpowiedzialna, konsekwentna i bardzo towarzyska. To jedna z pierwszych wolontariuszek Gminy Stare Babice, która od ponad 20 lat aktywne działa na rzecz osób starszych, samotnych oraz chorych.
Była jedną z pierwszych osób, inicjatorów powstania pomnika „Obrońcom Ziemi Babickiej”. Członek komitetu honorowego „Utworzenia miejsca pamięci narodowej w Starych Babicach
i utworzenia miejsca pamięci narodowej w Borzęcinie Dużym.
W 2004 roku stworzyła zespół wolontariuszy, wspierany przez ówczesną Panią wice wójt Jolantę Stępniak, realizujący zbiórki odzieży i maskotek na rzecz potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy.
Była współzałożycielką Klubu Seniora „Nadzieja”, w którym pełniła funkcję przewodniczącej.

W 2014 roku jako pierwsza w historii Gminy Stare Babice otrzymała honorowy tytuł „Wolontariusza Roku”.
W 2016 została wybrana do I kadencji Gminnej Rady Seniorów i aktywnie uczestniczyła
w tworzeniu Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej.
Z inicjatywy Pani Wandy na terenie gminy powstały miejsca parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością, winda przy Klubie Mieszkańca oraz program dowożenia najstarszych seniorów na organizowane dla nich uroczystości.

Pomimo własnych problemów zdrowotnych, zawsze dla Pani Wandy najważniejszy jest drugi człowiek. Wyrazem tego był czas pandemii, kiedy podjęła się pracy wolontariackiej i w marcu 2020 r. zaproponowała na sesji Gminnej Rady Seniorów organizację i prowadzenie „Telefonu zaufania” dla najstarszych osób z terenu gminy. Telefon zaufania pod hasłem „Wanda” zaczął działać 20 marca 2020 roku, a ideą, która mu przyświecała było wspieranie emocjonalne, udzielanie porad czy pomoc w przetrwaniu izolacji oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W ten sposób Pani Wanda niosła pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym, a co najważniejsze telefon pod hasłem „Wanda” wciąż działa i nadal niesie pomoc tym którzy potrzebują wsparcia.

Obecnie Pani Wanda Śladowska jest Honorowym Członkiem Rady Seniorów i cały Czas aktywnie wspiera działania na rzecz seniorów w gminie Stare Babice.

Babinicz 2021 – ZBIGNIEW ZAŁĘSKI

Pan Zbigniew Załęski jest związany z życiem kulturalnym gminy Stare Babice od wielu lat. W 2008 roku pod kierownictwem Pana Zbigniewa rozpoczął swoją działalność chór „Babiczanie”, to kontynuacja działalności „Babickie Sąsiadki”. Pod kierownictwem Pana Zbigniewa Załęskiego chór uświetnia swoimi występami wszelkie uroczystości gminne, uczestniczy w wielu przeglądach artystycznych, w których zawsze zdobywa uznanie, lokując się na czołowych miejscach.

W 2012 roku swoją działalność zainicjowała gminna orkiestra dęta. Wysoki poziom jaki prezentuje, zaowocował nadaniem Jej imienia Krzysztofa Pendereckiego. Od początku orkiestrę prowadzi Pan Zbigniew. Nie wyobrażamy sobie uroczystości kulturalnej w Naszej gminie, bez udziału chóru „Babiczanie” oraz Babickiej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego. Pan Zbigniew Załęski został w ten sposób ambasadorem kultury w gminie Stare Babice.