Nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu

udostępnij

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ukazało się  pod numerem 390 rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego.

W § 1 ww. rozporządzenia dopisano powiat warszawski zachodni, w którym nakazuje się utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Nakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego.

Zgodnie z art. 78 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacze drobiu, którzy do ww. nakazu się nie zastosują mogą być narażeni na kary w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.