Nowe diety radnych i wynagrodzenie wójta

udostępnij

Na wczorajszej XXXIX sesji Rada Gminy Stare Babice uchwaliła nowe wynagrodzenie Wójta.

Przyjęta przez radę uchwała dostosowuje dotychczasową regulację wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice do nowych, obowiązujących regulacji ustawowych.

Podjęcie uchwały wynikało z treści nowelizacji  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o pracownikach samorządowych, wprowadzonej ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy  o  wynagrodzeniu  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska  państwowe  oraz niektórych innych ustaw. Zapis ten dotyczy wójtów, burmistrzów  i prezydentów.

Po podjęciu uchwały całkowite wynagrodzenie Wójta Gminy Stare Babice, ze wszystkimi dodatkami wynosić będzie 18 117 zł (brutto).

Radni zagłosowali również za uchwałą zmieniającą uchwałę z dnia 23 września 2021, w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Stare Babice. Diety zostały podniesione do maksymalnej kwoty.

Warto przypomnieć, że 10 radnych, którzy pełnią funkcję sołtysów pobiera diety sołtysów oraz inkaso od podatku.

Wydatki z tytułu diet radnych po zmianach wzrosną w budżecie gminy o ponad 150%.

Nowe stawki diet radnych przedstawia tabela: