Projekt „Żłobek szansą na równy start”

udostępnij

Projekt „Żłobek szansą na równy start” ma na celu ułatwienie rodzicom dzieci w wieku do lat 3 powrotu do aktywności zawodowej, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Realizacja projektu pn. „Żłobek szansą na równy start” współfinansowana jest z EFS w ramach RPOWM 2014-2020.

Zapisz dziecko do żłobka i wróć do pracy!

Regulamin zapisów i udziału w rekrutacji Projektu „Żłobek szansą na równy start” znajduje się na stronie: https://zlobki.waw.pl/