Ocena jakości wody

udostępnij

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie oznaczonych parametrów z wodociągu publicznego w Starych Babicach oraz Borzęcinie Małym.