Planowane wyłączenia wody

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku

z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 13.07.2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Zielonki-Parcela

wzdłuż ulicy: Warszawska od nr 390 do nr 472 oraz Białej Góry 2C, 3 i 5