Oddajemy krew!

udostępnij

Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 2 października 2022 roku (niedziela) w Bliznem Jasińskiego (na terenie parafialnym, przy budynku kościoła – ul. Łaszczyńskiego 1) w godz. 9.00 – 12.30.

Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, a także o spożyciu lekkostrawnego posiłku.

Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.