Planowane wyłączenia wody – Koczargi Stare

udostępnij
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej

w dniu 27.09.2022 r. w godzinach od 8:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Koczargi Stare

wzdłuż ulicy Akacjowej od nr 92 do nr 174 i od nr 43 do nr 97