Odmowa wszczęcia postępowania

udostępnij

Odpowiedź Prokuratury Okręgowej w Warszawie,
na pismo z dnia 8 października, w sprawie wniosku Wójta Gminy Stare Babice do Prokuratury Krajowej,
w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. VI Ds 140/06, w sprawie dotyczącej nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy sprzedaży działki nr 180 w Janowie.

https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2020/11/SKMBT_C360_20111614320.pdf