Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025

udostępnij

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Edycja 2024.

Wniosek/ki wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00  za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://ppluss.mrips.gov.pl/

W związku z naborem wniosków Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomił również infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 062.
Adres e-mail do kontaktu: przedsiebiorstwo.spoleczne@mrips.gov.pl

Realizacja Instrumentów wsparcia w ramach Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-edycja-2024