Stypendia dla młodych sportowców

udostępnij

W dniach 1 lipca – 9 września br. odbędzie się nabór wniosków w ramach programu pn. „Stypendium Sportowych Marzeń”.

Program jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, kontynuujących w roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie maturalnej oraz posiadających udokumentowane osiągnięcia w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej.
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Więcej informacji: https://granty.pl/524044