Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

udostępnij

Zarządzanie Nr 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ” Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania w wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023″.

Zarządzenie Nr 11/2022 znajduje się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2758