Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

udostępnij

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

 

Sołtys wsi Blizne Jasińskiego zaprasza na zebranie wiejskie w sprawach:

  • bieżących

 Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 18.30
(II termin godz. 19:00) w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1B

Jednocześnie informuję, że podczas zebrania omówione zostaną sprawy bieżące z zakresu bezpieczeństwa, planu zagospodarowania oraz stanu dróg na terenie sołectwa.

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o liczne uczestnictwo w zebraniu.

 

 

Sołtys

                                           (-) Ewa Kawczyńska

 

 

Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, trzydzieści minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286