Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice”

udostępnij

Stare Babice, dn. 14 kwietnia 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

dotyczące konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 marca 2023 roku.

 

W wyznaczonym w ogłoszeniu na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2023 roku – terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godziny 16.00 – nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                 

 

                         (-) Sławomir Sumka

                     Wójt Gminy Stare Babice