Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Blizne Jasińskiego

udostępnij

Sołtys wsi Blizne Jasińskiego Pani Ewa Kawczyńska zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:

  • sprawy bieżące;
  • stanu dróg;
  • zagospodarowania przestrzennego;
  • bezpieczeństwa.

Zebranie odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 (II termin godz. 18:30[1]) w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

 W zebraniu uczestniczył będzie Wójt Gminy Pan Sławomir Sumka.

 

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, pół godziny później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286