Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Zalesie

udostępnij

Sołtys wsi Zalesie zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:

  • Funduszu sołeckiego na rok 2023;
  • Zamiany funduszu sołeckiego na rok 2022.

Zebranie odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 9.00  (II termin godz. 9.15[1])  na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej.

 

Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Zalesie na 2023 rok wynosi 33 985,30 zł. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycję wniosku do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wiejskim może zagłosować tylko za jednym wnioskiem (sołtysa, rady sołeckiej lub mieszkańca pod którego wnioskiem podpisało się 15 uprawnionych mieszkańców). Prosimy o zgłaszanie wniosków sprawdzonych pod kątem merytorycznym.

                                                                                                         Sołtys

                                         (-) Małgorzata Orzechowska- Chilimoniuk

 

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286