Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 Na podstawie § 69 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołujemy wspólne obrady Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14:30

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza postępu prac rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli.
  2. Analiza postępu prac budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

 

 

 

                                                                                    PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OSSKiKF

                                                                                                (-) Radosław Karpiński

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY KOMISJI RGiB

                                                                                                  (-) Remigiusz Fijołek